The Story of an Otaku and a Gyaru Falling in Love

Status: 
Ongoing
Type: 

The Story of an Otaku and a Gyaru Falling in Love summary:
Affection Level of each Gyarus forĀ  a single Otaku. Who will our otaku-kun chose as his girl?